Vlada FBiH daje saglasnost za prijem ukupno 25 radnika na neodređeno radno vrijeme u ovom rudniku i to 24 NK radnika u Službi za proizvodnju za pogon Sretno i Kamenice, te jedan inženjer rudarstva na poslovima proizvodnje, upravnik smjene.

U informaciji ovog federalnog ministarstva navedeno je da je JP Elektroprivreda BiH Sarajevo tražila saglasnost za prijem 25 radnika u RMU Breza na neodređeno radno vrijeme. U obrazloženju zahtjeva koje je Ministarstvu dostavilo ovo javno preduzeće očito je da se radi o radnicima koji su vezani za direktnu proizvodnju u podzemnim pogonima Sretno i Kamenice.

Također, u obrazloženju se navodi da je u ovom rudniku na dan 31.12.2021. godine bilo ukupno 1.059 radnika, a 9.2.2023. godine 919 radnika. Smanjenjem ukupnog broja radnika, smanjen je i broj proizvodnih radnika. Prijemom 25 radnika na neodređeno radno vrijeme neće doći do povećanja ukupnog broja radnika u RMU Breza s obzirom da su na radnim mjestima za koje se traži prijem trenutno angažovani radnici kojima u narednom periodu ističe rad na određeno radno vrijeme.

Ovi radnici su neophodni za izvođenje rudarskih radova (pripreme i dobijanja uglja), a s ciljem ostvarivanja zadatih proizvodnih rezultata.