Agencija za sigurnost hrane BiH je, putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), kao i od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela u BiH, obaviještena o neispravnosti pošiljke mandarina porijeklom iz Hrvatske s važećim propisima u našoj zemlji.

Službenim kontrolama pri uvozu navedene pošiljke, koje je provela Federalna uprava za inspekcijske poslove, u navedenoj pošiljci je utvrđena prisutnost pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos).

Upotreba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u BiH, kao i u zemljama Evropske unije.

 VEZANI TEKST - Evropa upozorila: Opasan pesticid pronađen u mandarinama iz Hrvatske i Slovenije

Pojačane mjere kontrola mandarina na prisutnost pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos) mjerodavna inspekcijska tijela u našoj zemlji provode na temelju preporuka Agencije za sigurnost hrane BiH od 9. novembra.

U skladu s važećim propisima, mjerodavna inspekcija zabranila je uvoz sporne pošiljke mandarina te naložila njen povrat u zemlju izvoznicu, odnosno uništavanje pošiljke ukoliko je nije moguće vratiti.

Prema informacijama kojima raspolaže Agencija, pošiljka se, u skladu sa važećim propisima i rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove, do uništavanja nalazi pod kontrolom mjerodavnog sanitarnog inspektora.

Agencija za sigurnost hrane BiH je, shodno proceduri, dostavila sve raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Podsjetimo, Agencija je i 17. novembra, od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, obaviještena o zabrani uvoza jedne pošiljke mandarina porijeklom iz Hrvatske zbog utvrđene prisutnosti pesticida klorpirifosa o čemu je javnost pravovremeno informirana.