U Federaciji BiH je u julu 2022. godine registrirano 127.070 dolazaka turista (94.078 stranih i 32.992 domaćih gostiju), što je za 24,8 posto više u odnosu na juli 2021. godine. Najveći broj turista bio je iz Saudijske Arabije (8.243), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7.862), Turske (7.233), Hrvatske (6.591) i Njemačke (5.131), podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.

Ukupan broj noćenja turista u julu 2022. godine iznosio je 299.522 (strani turisti 226.709), a domaći 72.813 noćenja), što je za 15,2 posto više u odnosu na juli 2021. godine. 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (11,4%), Saudijske Arabije (9,3%), Njemačke (5,4%), Poljske (5,2%) i Hrvatske (5, 1%) što je ukupno 36,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 63,6% noćenja.

Republiku Srpsku je u julu 2022. godine posjetio 44.941 turista (stranih 24.736 i domaćih 20.205), što je u odnosu na juni ove godine više za osam posto, dok je u odnosu na juli prošle godine više za 44,8 posto. Najviše stranih turista bilo je iz Srbije (8.643), Turske (2.026) i Hrvatske (1.874).

U julu ove godine turisti su ostvarili 100.881 noćenja, što je u odnosu na juli 2022, više za 5,6 posto u odnosu na juli 2021. godine broj noćenja veći za 26,4 posto, podaci su Zavoda za statistiku RS.