Ukupan broj noćenja turista u FBiH u decembru 2022. iznosio je 134.995 što je za 20,6% više u odnosu na decembar 2021. godine, a u odnosu na novembar 2022. godine veći je za 5,7%. Učešće domaćih (50.820) turista je 37,6%, a stranih (84.175) turista 62,4%.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (23%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (11,7%), Srbije (8,6%), Turske (6,5%) i Slovenije (5,7%) što je ukupno 55,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su
44,5% noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u decembru 2022. godine iznosio je 27.789 što je za 10,1% više u odnosu na decembar 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 17,4%.