Za Rezoluciju je glasalo 508 evropskih zastupnika, 75 njih je glasalo protiv a 61 su bili uzdržani.

- Davanje prioriteta usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, pristupni pregovori sa Srbijom trebalo bi da napreduju samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama EU protiv Rusije i ostvari značajan napredak u reformama vezanim za EU - stoji u izglasanoj rezoluciji.

Rezolucijom se poziva Srbija da sistematski uskladi sa restriktivnim mjerama EU i općom politikom prema Rusiji, pokaže napredak u demokratiji i vladavini prava i prihvati vrijednosti i prioritete EU, ali se također traži da se finansijska sredstva uslove ponašanjem Srbije naročito u vanjskoj politici.

- Preispitati sve fondove EU za Srbiju u ovom svijetlu, a posebno bilo koji projekat finansiran u okviru Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan kako bi se osiguralo da svi rashodi budu u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima EU - navodi se u izglasanoj Rezoluciji EP.

Inače Rezolucija se odnosi na novu strategiju u procesu proširenja.

Autor teksta, zastupnik Tonino Picula je nakon glasanja izjavio da je Evropski parlament uvijek bio najveći zagovornik proširenja.

- Usvajanjem čvrstih preporuka o tome kako bi se trebala provoditi buduća politika proširenja ponovno možemo postaviti ton i standarde koji će omogućiti rast i napredak Evropske unije. Želimo osigurati da EU i dalje bude zajednica evropskih država koja se razvija i koja je otvorena za pridruživanje demokratija s kojima dijeli zajedničke vrijednosti i interese - poručio je Tonino Picula, prenosi RSE.