Sredstva su korišćena iz takozvanog Evropskog mirovnog instrumenta, nakon što je u junu ove godine, tu pomoć zatražila ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

- Ova odluka je dio rada EU-a na daljem jačanju sigurnosnog angažmana sa svojim partnerima sa Zapadnog Balkana - navodi se u objavljenoj odluci.

Ovom mjerom, kako stoji u odluci, ojačaće se kapaciteti Oružanih snaga BiH kroz unapređenje i nadogradnju opreme njihove brigade taktičke podrške.

Prema objavljenoj odluci kroz osigranje odgovarajuće opreme, mjera će pomoći oružanim snagama da doprinesu vojnim misijama i operacijama EU-a koja potpadaju pod Zajedničku sigurnosnu i odbrambenu politiku.

- To će dalje omogućiti brzo i održivo raspoređivanje bataljona koji je odredio NATO, bilo kao dio misije ili operacije EU-a ili u formatima kao što su Ujedinjene nacije, NATO, OEBS, i na kraju će doprinijeti zaštiti civilnog stanovništva - navodi se u odluci.

Mjera pomoći će, prema planu, finansirati terensku opremu, ključne instrumente za vojno inženjerstvo kao i hemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijal.

Evropski mirovni instrument je vanbudžetski instrument koji poboljšava sposobnost EU-a da djeluje kao globalni pružalac sigurnosti. Ovaj instrument je osnovan u martu 2021. godine radi očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti, prenosi RSE.