Ova medicinska oprema u vrijednosti od oko 70.000 eura, sastoji se od boca za kisik zapremine deset litara, ventila za smanjenje kisika sa mjeračem protoka pritiska i ovlaživačem s maskom za pacijente.

Ukupna vrijednost medicinske opreme koju je EU do sada donirala Kantonu Sarajevo iznosi preko 700.000 eura, saopćeno je iz Službe za protokol i press.

Nabavku je koordinirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u konsultaciji sa Vladom Kantona Sarajevo.

Od početka pandemije do danas, Evropska unija je u sklopu svih programa pomoći u vrijednosti 7.76 miliona eura, u cijeloj zemlji obezbijedila neophodnu medicinsku opremu, uključujući respiratore, rendgene, ultrazvučne i EKG aparate, ličnu zaštitnu opremu i PCR testove.