Predsjedavajuća bh. delegacije Brankica Pandurević izjavila je za Fenu da je EK u oblasti slobodnog kretanja roba ponovila da je potrebno usvojiti državnu strategiju kvaliteta infrastrukture. 

Dodala je da je EK naglasila važnost usvajanja strateških smjernica za harmonizaciju podrške razvoju malih i srednjih preduzeća. 

- Delegacija BiH informisala je Evropsku komisiju o usklađivanju Zakona o akcizama s propisima EU u dijelu koji se odnosi na definiciju malih pivara, o odluci o kvaliteti tehničkih naftnih goriva, provođenju dodatnih CEFTA protokola i drugim pitanjima - navela je Pandurević.

Također, je istakla da je bh. delegacija informisala EK da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH prošlog ljeta počela s primjenom novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema "Faza 5". 

Evropska komisija pozvala je BiH da prije finalizira pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, te da provodi Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište.