Prvobitno je planirano da nova metodologija bude predstavljena u januaru, ali je to ipak odgođeno za početak februara. Prijedlog Evropske komisije neće biti finalna verzija nove metodologije, koja će trebati pristanak svih zemalja članica EU-a. Očekuje se, međutim, da će on značajnije utjecati na raspravu o tom procesu, prenosi portal European Western Balkans.

Reforma postojeće metodologije proširenja započeta je u novembru prošle godine, kada je Francuska objavila dokument o tom pitanju, nakon veta na otvaranje pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Nakon ovog prijedloga, uslijedilo je objavljivanje dokumenta kojeg su kreirale devet članica EU-a, među kojima su Italija, Austrija i Poljska. Glavna razlika u odnosu na francuski prijedlog, koji je predviđao sedam faza pregovaračkog procesa, jeste da se grupama poglavlja treba omogućiti paralelno, a ne uzastopno otvaranje.

Dosadašnjoj raspravi također je doprinijelo više drugih zainteresovanih strana, uključujući nevladine organizacije i istraživačke centre.

Reforma metodologije proširenja dolazi u vrijeme priprema za Konferenciju o budućnosti Evrope, kao i Samita EU - Zapadni Balkan, koji će se u maju održati u Zagrebu.