Mirsad Zaimović, predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH za Faktor objašnjava razloge zbog kojih će se ovaj zakon ponovo naći na narednoj sjednici ovog Doma, odnosno, zašto tekst još uvijek nije potpisan u Parlamentu FBiH.

VEZANI TEKST - Izmjene Zakona o PIO-u koje se tiču boraca još nisu upućene na potpis predsjedniku FBiH

- Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te o tome obavijestio Dom naroda Federacije BiH. Dalje, Dom naroda na svojoj sjednici usvojio je Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne i dopunama. Dakle, imamo situaciju da je Prijedlog Zakona, odnosno sadržaj, usvojen u identičnom tekstu, izuzev što je razlika u nazivu predloženog Zakona te je u ovom slučaju došlo do nomotehničke greške prilikom predlaganja - navodi nam Zaimović i dodaje:

- Budući da se radi o nomotehnički različitom tekstu, jer je razlika u nazivu zakona, a prema članu 197. Poslovnika Zastupničkog doma zakoni su doneseni kada su usvojeni u oba doma u identičnom tekstu, poštovat ćemo formalne procedure donošenja zakona. Sljedeće sedmice imamo zakazanu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj će ovaj Zakon biti usaglašen i proslijeđen na objavu.

Podsjećamo, parlamentarci se u parlamentarnu proceduru uputili izmjene Zakona o PIO koje se tiču ispravljanje diskriminacije prema borcima koja im je načinjena 2018. godine. 

Podsjećamo, usvojenim izmjenama Zakona o PIO-u vrijednost boda za obračun posebnog staža borcima sa sadašnjih 0,5 povećan je na jedan bod. I ovi bodovi će biti od koristi demobilisanim borcima koji su tokom radnog odnosa bili na minimalcu.

Zatim, osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osoba koja ima 40 godina penzijskog staža, tri i po godine učešća u odbrani, tj. sedam godina posebnog staža, njemu se umanjuje uvjet za starosnu penziju za sedam godina, što znači da može ostvariti pravo na penziju sa 58 godina života