Od januara do kraja marta delegati su održali svega četiri sjednice, a samo na ime plaća u ova tri mjeseca inkasirali su pojedinačno od sedam do 10 hiljada KM.

Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH, za period 01.1-31.3.2021. godine, zaradio je najviše - 14.347 KM, delegati Zvonko Marić 11.488 KM, Damir Marjanović 10.765 KM, Drago Puzigaća 13.448 KM, Segmedina Srna Bajramović 10.932 KM...

Primanja delegata možete pogledati OVDJE

Na savjetnike u Domu naroda FBiH, kojih je petero, a koji uglavnom savjetuju predsjedavajućeg, izdvojeno je 32.923 KM.

Odvojeni život se plaća savjetniku Goranu Božiću kao i smještaj, troškovi prijevoza za četiri vikenda, a Ireni Mrnjavac na ime stavke prijevoza isplaćeno je 700 KM, Almedinu Aliefendiću 960 KM, a Ani Popović 466 KM.

Ukupno za prijevoz savjetnika izdvojeno je 2.127,60 KM u tri mjeseca.

- To su savjetnici koji stanuju izvan Sarajeva, u Kiseljaku, Kaknju..., svaki dan dolaze na posao, a ovdje ne koriste stanove. Njima je Administrativna komisija odobrila troškove prijevoza jer oni su tačno morali donijeti koliko košta karta od recimo Kaknja do Sarajeva ili Kiseljaka, Viteza... Na osnovu toga je utvrđena naknada. Oni su podnijeli zahtjev, a Administrativna komisija odobrila prema postojećem zakonu - rekao nam je Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH.

Za primanja neprofesionalnih delegata kojih je sedmero izdvojeno je 11.458 KM. Aljoša Čampara je dobio 850 KM i to za rad u komisijama, po 1.980 KM su dobili Zora Dujmović i Vibor Handžić, Elmedin Konaković 1.782 KM, Igor Stojanović 1.914 KM isto toliko i Smiljana Viteškić, a Aner Žuljević za rad u komisijama, na ime smještaja, dnevnica..., 1.550 KM.

Hadžiavdića smo upitali koji saziv u Parlamentu FBiH je bio najproduktivniji u svome radu, donošenju zakona.

- To mi nije teško odgovoriti. Prema mom mišljenju, radi se o sazivu, mislim i na Zastupnički i na Dom naroda FBiH, u periodu 2002-2006. godina. Za te četiri godine usvojeno je blizu 250 zakona - kazao nam je Hadžiavdić.