Ovim amandmanom na Ustav Federacije BiH je naloženo da u Domu naroda, umjesto dosadašnjih 58 delegata, sjedi njih 80. Tačnije, 22 delegata više, a što je i svojevrstan udar na porezne obveznike, građane Federacije BiH.

Mnogi tadašnji federalni parlamentarci, poput Jasmina Duvnjaka i Alme Kratina, naglašavali su da je broj delegata trebalo da bude smanjen, a ne povećan. 

Amandmanom je naloženo da klub svakog konstitutivnog naroda ima po 23 delegata i 11 delegata iz reda ostalih. Do tada su klubovi konstitutivnih naroda imali po 17 delegata, a klub ostalih sedam delegata.

- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je kod predlaganja budžeta FBiH za ovu godinu predvidjela novac i za ta 22 delegata. Poreznim obveznicima je nametnuto novih 22 ljudi, a što je izdvajanje za svakog od njih na mjesečnom nivou oko šest-sedam hiljada KM sa doprinosima - govori nam Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda FBiH.

Kada se taj novac sabere, na mjesečnom nivou to je nekih 150.000 KM dodatnih izdvajanja.

Planirajući novac za bruto plaće i naknade u budžetu Federacije BiH za ovu godinu iz Vlade Federacije BiH je naznačeno da je planirano 268,8 miliona KM, što predstavlja povećanje od 31,4 miliona KM ili 13 posto u odnosu na iznos u budžetu Federacije BiH za 2022. godinu.

- Jedan od razloga povećanja finansijskih sredstava je planiranje sredstava za bruto plaće i naknade plaća za novozaposlene u okviru kojih su i nova radna mjesta koja se odnose na unutarnje revizore u cilju uspostavljanja jedinica za unutarnju reviziju kod pojedinih proračunskih korisnika, prijem 50 sudskih policajaca, povećanju 22 delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine inicirano Odlukom visokog predstavnika o povećanju broja delegata... - bilo je obrazloženje Federalne vlade u Prijedlogu budžeta FBiH za ovu godinu.

U 268,8 miliona KM bio je planiran i novac za "ispunjenje zakonske obveze isplate plaća i naknada dužnosnicima (zastupnici, ministri, savjetnici) šest mjeseci nakon prestanka njihovog mandata, ukoliko nemaju zasnovan radni odnos.