Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo organizirat će dežure za vrijeme novogodišnjih praznika.

Prema tom rasporedu, dežure se odnose na srijedu, 1. januara, i četvrtak, 2. januara 2020. godine, od 7.30 do 20 sati.

- Dom zdravlja Centar, Vrazova 11, dežurat će za općine Centar i Stari Grad, Dom zdravlja Novo Sarajevo, Bihaćka 2, dežurat će za općine Novo Sarajevo i Novi Grad, Dom zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, dežurat će za podruje općine Ilidža. Dom zdravlja Hadžići, 6 mart 14, dežurat će za stanovnike sa područja općine Hadžići, dok će Dom zdravlja Vogošća, Igmanska 52, dežurat će za općinu Vogošća, a Dom zdravlja Ilijaš, Bogumilska 6, dežura za području općine Ilijaš. Ambulanta porodične medicine Trnovo dežurat će za Općinu Trnovo od 8 do 16 sati – navedeno je iz JU Dom zdravlja KS.

Pedijatrijska služba dežurat će na dva lokaliteta, u Domu zdravlja Centar-Vrazova, za općine Stari Grad, Centar, Ilijaš i Vogošća i Dom zdravlja Novo Sarajevo, za općine Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo.