Zahtjevi za novčanu pomoć u liječenju u Ministarstvo za pitanje boraca FBiH mogu se predavati do 31. oktobra.

Za jednokratnu pomoć se mogu obratiti i bolesni članovi uže porodice 

Na javni poziv koji je objavljen krajem aprila mogu se prijaviti osobe koje pripadaju kategoriji boračke populacije. Pored boraca to su i članovi uže porodice poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida, umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i umrlih demobilisanih branilaca, a krajnji rok za dostavljanje prijava istječe 31.10.2021. godine. Pod članom uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca.

- Federalno ministarstvo za boračka pitanja ne vodi evidenciju o vrstama oboljenja, ali se prema zaprimljenim zahtjevima, kojih je svake godine značajno veći broj, može potvrditi da se radi o najtežim oboljenjima. Jednokratna novčana pomoć za plaćanje troškova liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica se dodjeljuje u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za 2020. godinu, a prema službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja može se ostvariti samo jedanput i to po jednom osnovu u toku kalendarske godine - objašnjava Terzo.

Dokumente poslati poštom ili lično predati 

U prošloj godini prosječna neto plaća u Federaciji BiH je iznosila 973 KM, a 50 posto od tog iznosa je 486 KM.

Na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, nalazi se obrazac koji se popuni i na tom obrascu su navedeni i dokumenti koje treba priložiti kod predaje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć u liječenju. I kada se sve pripremi, poštom se može poslati u ministarstvo ili lično donijeti u pisarnicu ministarstva u Sarajevu, u ulici Hamdije Čemerlića 2.