Korištenje je odobreno i za osobe starije od 65 godina. U međuvremenu, njemački odbor za lijekove je dalo mišljenje prema kojem bi vakcina protiv koronavirusa kompanije AstraZeneca mogla biti korištena samo kod vakcinisanje osoba mlađih od 65 godina.

- Vakcina kompanije AstraZeneca bi trebala biti, shodno planu vakcinacije, upotrebljena samo kod vakcinisanje građana starosne dobi između 18 i 64 godine - poručio je Odbor za vakcine, koji djeluje pri državnom epidemiološkom institutu Robert Koch.

Odbor je zaključio da za ocjenu učinkovitosti vakcine kod osoba starijih od 65 godine trenutno nije dostupno dovoljno podataka.

Prema jednom zvaničniku Evropske unije, na kojeg se poziva Reuters, AstraZeneca je ponudila da će isporuku povećati za osam miliona doza, ali je to i dalje nedovoljno i daleko od onoga što je kompanije rtka dogovorila s Komisijom.

AstraZeneca je prošle sedmice objavila da zbog problema u proizvodnji neće moći isporučiti 80 miliona doza Evropskoj uniji, koliko je predviđeno za prvo tromjesečje, nego samo 31 milion. I s povećanjem od osam miliona doza Evropska unija bi dobila samo polovicu od ugovorenih 80 miliona.

Do sada su u Uniji odobrene dvije vakcine protiv Covida-19 - Pfizer/BioNTecho i Moderna. Te su vakcine, prema rezultatima testiranja, imale učinkovitost veću od 95 posto. AstraZenecina vakcina je manje učinkovita, ali je znatno jeftinija. Daje se u dvije doze.

U Evropskoj uniji su se nadali da će AstraZenecina vakcina dovesti do preokreta u borbi protiv pandemije. Riječ je o vakcini koja je puno jednostavnija za skladištenje jer se može čuvati i u običnim hladnjacima dok se dvije prethodno odobrene vakcine moraju držati na minus 70 stepeni. Ako se ne riješi problem isporuke ugovorenih doza, ta očekivanja Europske unije padaju u vodu.