Sredstva će biti dostupna u okviru četvorogodišnje projekta EU4Agri (2020-2024), koji će podržati oko 2.600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača diljem BiH, saopćila je Delegacija EU u BiH.

- Na ovaj način EU pruža podršku ovom sektoru ne samo u otvaranju novih radnih mjesta, već očuvanju postojećih i oporavku od posljedica COVID-19 pandemije. Ukupna vrijednost projekta je 20,25 miliona eura, a provode ga i sufinansiraju sa 250.000 eura Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti provedena putem poziva za dodjelu grantova u tri oblasti: 1) ulaganje u primarnu proizvodnju i kapacitete za preradu u cilju ojačanja tržišne efikasnosti, 2) jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina, i 3) jačanje i diverzifikacija ruralne ekonomije. Projekat će također korisnicima pružiti tehničku pomoć kako bi što uspješnije iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva - citat je iz saopćenja.

Prvi javni pozivi za dodjelu grantova u okviru projekta EU4Agri planirani su za juli, septembar i oktobar 2020.  Svi pozivi će biti objavljivani na web stranici UNDP-a u BiH (VIDEO), kao i na društvenim mrežama EU u BiH.