U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon Samita lidera zemalja Evropske unije naglašeno je da se nastavljaju ograničenja za putovanja koja nisu obavezna u trenutnoj situaciji. Zatraženo je da ograničenja putovanja budu proporcionalna, da se ne dozvoli diskriminacija i da se osigura protok robe i usluga na jedinstvenom tržištu.

U izjavi je istaknuto da treba ubrzati postupak odobravanja, proizvodnju i distribuciju vakcina, te je ukazano na važnost povećanja nadzornih kapaciteta za otkrivanje mutiranih vrsta virusa.

- Kompanije moraju osigurati predvidljivost u proizvodnji vakcina i poštivati ugovorene ​​datume isporuke - istaknuto je u izjavi čelnika EU-a.

U izjavi je istaknuta solidarnost sa zemljama izvan EU-a te je navedeno da će se nastaviti podrška u okviru programa COVAX za pružanje vakcina zemljama u potrebi. Čelnici EU-a također su izjavili da će, iako kriza izazvana koronavirusom još nije gotova, biti pojačani napori kako bi se pripremili za buduće zdravstvene krize.