Tako barem piše u članu 3. Kodeksa. Osim toga, njegovanje kulture dijeloga i lijepe riječi, usmene i pisane, također je nešto što se očekuje od zvaničnika. Podrazumijeva se, bar bi trebalo, da se to odnosi i na komunikaciju na društvenim mrežama.

U "kulturu dijaloga i lijepe riječi" svakako ne spadaju psovke, uvrede, spominjanje nekome plemena te druge uvrede, kako je to napisao u jednoj Facebook prepisci Samir Avdić (SDP), zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža. Naime, rasprava se odvijala između Avdića i bivših stranačkih kolega, Kemala Beganovića i Aldija Halilovića. 

 

Međutim, Avdić je samo jedan u nizu koji je "proklizao" u javnom prostoru, u šta spadaju i društvene mreže. Neprimjerena javna komunikacija zvaničnika na bilo kojem nivou jasno je zabranjena etičkim kodeksima i drugim propisima koji se odnose na ponašanje. Pitanje je samo koliko se oni u praksi primjenjuju.