Kako su saopćili iz Vlade RS-a, Ustav RS-a, u članu 70. propisuje nadležnost Narodne skupštine RS-a za donošenje zakona.

- Procedura za donošenje zakona jasno je propisana i utvrđena i samo zakoni doneseni po toj proceduri mogu se primjenjivati na teritoriji RS-a. Stupanje na snagu zakona propisano je odredbama člana 109. Ustava RS-a koji propisuje da se svi zakoni objavljuju u odgovarajućem službenom glasilu, odnosno Službenom glasniku RS-a i stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja - saopćili su iz Vlade RS-a i dodali:

- Sva pitanja koja su predmet navedene odluke već su propisana Krivičnim zakonikom RS-a, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama i direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama. Uvažavajući navedeno, Odluka Christiana Schmidta nije u saglasnosti sa Ustavom i pravnim poretkom RS-a i ne može proizvoditi pravno dejstvo na teritoriji RS-a.