- Problem snabdjevanja se može pojaviti isključivo kod potrošaca koji nisu pravilno planirali i blagovremeno naručili potrebne količine gasa. Obzirom da su potrošači upoznati sa procedurom planiranja i narudžbe potrebnih količina gasa za određeni mjesec, ovo se naročito odnosi na potrošača Toplane koji je umjesto planiranih i naručenih količina povlači više gasa, čime se ugrožavaju drugi korisnici - navodi se u saopćenju.

Iz Energoinvesta apeluju na potrošače, a prvenstveno Toplane da svoje potrebe planiraju i potrošnju usklade sa planskim narudžbama.

- Prema tome snabdjevanje gasa je uredno prema planiranim i naručenim količinama - saopćeno je.