- Potrebe Sarajevogasa za prirodnim gasom na dnevnoj osnovi za 13. i 14. januar iznose oko jedan milion 075.000 kubnih metara gasa. Kako bi se očuvao gasni sistem i osiguralo snabdjevanje gasom tarifnih kategorija: domaćinstva, velika i mala privreda, Sarajevogas je zatražio od Toplana- Sarajevo da ograniče  dnevnu potrošnju na 300 hiljada kubnih metara, odnosno da određene kotlovnice pređu na korištenje alternativnog goriva – pojasnili su iz Sarajevogasa.

U toku je intezivna komunikacija svih relevantnih subjekata s ciljem iznalaženja rješenja, odnosno  kako bi se osigurale dodatne količine gasa za nesmetanu isporuku prema svim tarifnim kategorijama kupaca. O svemu su prethodno obavještena nadležna ministarstva vlada Kantona Sarajevo i Federacije BiH, poručuju iz Sarajevogasa.

KJKP Sarajevogas obavijestio je Toplane da je Energoinvest ograničio isporuku prirodnog gasa Sarajevogasu, te da KJKP Toplane moraju reducirati potrošnju prirodnog gasa na 300 hiljada kubnih metara.