Sporna odluka

Energetska zajednica upozorila Vladu KS, traže hitan izvještaj o subvenciji plina

Objavljeno: 09.07.2019. u 17:39

U prijavi protiv Vlade i Skupštine KS se navodi da ova subvencija se dodjeljuje neodređenom broju građana i privrednih subjekata čime se narušava tržišna konkurencija davanjem prednosti jednom subvencioniranom energentu u odnosu na druge energente

Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade KS donijela odluku da subvencioniraju cijenu plina za privrednike i građane u KS, reagirala je Energetska zajednica (EZ).

EZ u pismu Vladi Kantona Sarajevo koje potpisuje njen direktor Janez Kopač traži objašnjenja ovakve odluke Vlad, odnosno Skupštine. Od kantonalnih vlasti se traži da Energetskoj zajednici dostave informaciju da li su prilikom odlučivanja konsultovali i dobili saglasnost Vijeća za državnu pomoć BiH.

Energetska zajednica ragirala je po prijavi da se ispita kako je Vlada KS donijela odluku da subvenciju dodjeljuje neodređenom broju građana i privrednih subjekata čime se narušava tržišna konkurencija davanjem prednosti jednom subvencioniranom energentu u odnosu na druge energente.

Vlada KS je na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo na 23. sjednici održanoj 10. juna 2019. godine, donijela zaključak da će subvencionirati dio cijene KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo u periodu od 1. septembra 2019. godine do 31. decembra 2019. godine za iznos povećanja cijene plina, s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca "Sarajevogasa" održi na nivou do 1. maja 2019. godine.

Iz Energestske zajednice ranije su potvrdili da su dobili prijavu protiv kantonalnih vlasti od drugih učesnika na tržištu.

U prijavi protiv Vlade i Skupštine KS se navodi da ova subvencija se dodjeljuje neodređenom broju građana i privrednih subjekata čime se narušava tržišna konkurencija davanjem prednosti jednom subvencioniranom energentu u odnosu na druge energente. Pored ovoga, stvaranjem ovog rashoda u kantonalnom budžetu stavljaju se u povoljniji položaj oni privredni subjekti koji koriste prirodni gas i koji preuzimanjem prirodnog gasa putem Sarajevogasa imaju prirodni gas koji je ispod cijene koštanja, a pokriće ove razlike u cijeni bit će subvencioniran iz budžeta KS, dakle i novcem građana koji uopće ne koriste prirodni gas.

Dodaje se da ovo znači da će pojedinim privrednim subjektima u KS biti manja cijena prirodnog gasa u odnosu na kupce koji koriste isti u Zvorniku ili Zenici ili Visokom, te da će Vlada KS budžetskim novcem pokrivati razliku između cijene koja je važila do 1. maja 2019. godine, 495 KM za 1000 kubnih metara plina i cijene koja će važiti poslije ovog datuma, a to je 640 KM za 1000 kubnih metara plina.

-Za primjenu ovog zaključka, a kako bi cijena ostala na nivou prije 1. maja ove godine iz budžeta KS bit će izdvojeno 8.000.000 KM. Sve navedeno je u direktnoj suprotnosti sa preuzetim obavezama BiH prema Energetskoj zajednici jer prema tim obavezama zabranjeno je subvencioniranje na način kako je to utvrdjeno usvojenim zaključkom. Ovo praktično znači da naredna odluka može biti da se budžetskim novcem subvencioniraju drugi energenti čime bi se ušlo u beskonačni krug narušavanja tržišne utakmice ili subvencioniranja odabranih energenata po slobodnom nahođenju.

Istovremeno, u drastično nepovoljniji položaj stavljaju se ostali kantoni koji nemaju takvu finansijsku moć da subvencioniraju ovu razliku u cijeni čime se građani, ali i privredni subjekti sa tih područja stavljaju u neravnopravni položaj i narušava se tržišna utakmica", istaknuto je u prijavi upućenoj Vijeću za državnu pomoć, ali i Evropskoj energetskoj zajednici.

Nadalje se ističe da FBiH je jedinstven ekonomski prostor i ne bi trebalo da bude od značaja koliko je koji kanton "bogat" pa da se iz te činjenice bogatijeg kantona subvencionira jedan privredni subjekt u KS, a ne na primjer Fabrika Mittal u Zenici.

-Namjera Vlade KS ili Skupštine KS je plemenita, ali ista se realizuje na nezakonit način i protivno svim zakonskim propisima. Ista plemenita namjera se može realizirati na potpuno drugi način, a u KS živi veliki broj građana koji uopće nisu u stanju socijalne potrebe, te velili broj privrednih subjekata koji ostvaruju dobit i kojim ne treba nezakonita državna pomoć- ističe prijavitelj, objavio je ranije portal Radiosarajevo.ba.

Izvor:   Faktor

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije