Kako je za Faktor potvrđeno iz više izvora, Kantonalna agencija za privatizaciju (KAP) dobila je ponudu od 5.105.000 KM kao iznos početne cijene za ovaj hotel, te 10 miliona i 407.881 KM za trogodišnju investiciju kojom je planirana obnova i revitalizacija hotela i pratećih sadržaja.

Kako naš portal saznaje, kupac hotela Igman je Emir Granov, bivši fudbalski reprezentativac, zajedno sa svojim inostranim partnerima. Podsjetimo, on je krajem 2020. godine sa istim partnerima otvorio hotel Monti na Velikom polju koji ima 65 soba, sa ukupno 145 smještajnih jedinica.

Plan njegove nove investicije podrazumijeva trogodišnje ulaganje u revitalizaciju hotela Igman i zajedno sa svojim partnerima predložio je program investiranja, koji uključuje investiciju od 2.122.470 KM u prvoj godini, 3.281.000 KM u drugoj i 5 miliona KM u trećoj godini.

Prema pravilima javnog poziva, ponuđač je pristao zadržati hotelsko-ugostiteljske i sportsko-rekreativne djelatnosti hotela Igman, te je shodno svemu navedenom i na taj način, prema ocjeni Komisije za ocjenjivanje ponuda, zadovoljio tražene uvjete po javnom pozivu.