Medicinska sestra je preminula u bolnici u Zwettlu uslijed poremećaja koagulacije, a njena kolegica je dobila plućnu emboliju, nekoliko dana nakon vakcinacije i hospitalizirana je. Njen oporavak je u toku, navodi EMA.

Agencija je saopćila da do sada nema nikakve naznake da je vakcina uzrokovalo ova stanja koja nisu navedena kao nuspojave vakcine AstraZeneca. Austrijske vlasti odmah su seriju kojom su vakcinisane medicinske sestre, povukle iz upotrebe. Iako nema povezanosti vakcine sa smrću jedne i oboljenjem druge medicinske sestre, Služba za sigurnost zdravstva povukla je seriju te vakcine i pokrenula ispitivanje slučaja.

Podaci iz Velike Britanije, gdje je više miliona ljudi vakcinisano, potvrđuju visoku djelotvornost vakcine AstraZeneca protiv teškog oboljenja od COVID-19 u svim starosnim grupama.

Serija ABV5300  vakcine AstraZeneca isporučena je u 17 zemalja EU i obuhvata miliona doza. Neke zemlje EU također su naknadno suspendirale ovu seriju iz mjera predostrožnosti, dok je u toku potpuna istraga. Iako se u ovoj fazi nedostatak kvaliteta smatra nevjerojatnim, istražuje se i kvalitet doza isporučene serije, saopćava EMA.

Dosad dostupni podaci pokazuju da broj tromboembolijskih stanja kod vakcinisanih  osoba nije veći od onog u općoj populaciji. Od 9. marta ove godine  zabilježena su 22 tromboembolijska slučaja među tri miliona ljudi koji su primili vakcinu AstraZeneca na području EU-a, precizira EMA u saopćenju.