Očekuje se da će vanjski medicinski stručnjaci i dva predstavnika javnosti dati svoj pogled na moguće razloge za stvaranje ugrušaka, kako se javljaju i druge moguće rizike.

EMA i Svjetska zdravstvena organizacija podržale su ovu vakcinu prošle sedmice, navodeći da je sigurna, ali su ankete pokazale da je povjerenje Evropljana palo nakon što je najmanje 17 zemalja suspendiralo ili odgodilo upotrebu vakcina. To je uslijedilo nakon izvještaja o hospitalizacijama pacijenata koji su imali problemima zgrušavanja i krvarenja.

EMA-in Odbor za procjenu farmakovigilancije (PRAC), koji se bavi sigurnošću lijekova, pokrenuo je hitnu procjenu ovih ugrušaka, uključujući rijetke slučajeve krvnih ugrušaka u mozgu.

Ažurirana preporuka PRAC-a očekuje se između 6. i 9. aprila.

Kompanija AstraZeneca je navela da njene studije nisu otkrile veći rizik od ugrušaka zbog vakcine, piše Financial post.