Tako sada rukovodstvo Skupštine KS čine Elvedin Okerić (Narod i pravda), Danijela Kristić (Narod i pravda), Vibor Handžić (Naša stranka) i Smiljana Viteškić (SDA).

Okerić je zamijenio dosadašnjeg predsjedavajućeg Skupštine Mirzu Čelika, a Kolegij Skupštine izabrat će novog predsjedavajućeg u narednom periodu.

Dosadašnji predsjedavajući Mirza Čelik zahvalio je svima na dosadašnjem radu, te je završena sjednica Skupštine KS na kojoj je kao prva tačka dnevnog reda usvojena ostavka premijera Marija Nenadića te razriješena dužnosti Vlada KS sa svim ministrima.