Prof. dr. Semra Čavaljuga prije dva dana odlukom rektora Sarajevskog univerziteta Rifata Škrijelja suspendovana je sa funkcije dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Razlozi za njenu suspenziju su, kako je u medijima tvrdio rektor Škrijelj, višestruki: od brojnih prekršajnih naloga koje su u posljednjih godinu dana inspektori izdali Medicinskom fakultetu, pa do "slučaja Gavrankapetanović", odnosno isključivanja profesora Ismeta Gavrankapetanovića i još nekoliko njegovih kolega iz nastavnog procesa na Medicinskom fakultetu.

Za razliku od rektora Škrijelja, koji je u posljednje vrijeme čest sagovornik novinarima, dekanesa Čavaljuga do sada se nigdje u medijima nije oglašavala. Po prvi put, ekskluzivno za Faktor, Semra Čavaljuga otvoreno govori o sukobu sa rektorom Rifatom Škrijeljom i odlukama koje je donosila i koje bi je mogle "koštati" funkcije dekana.

Profesorice Čavaljuga, rektor Škrijelj je prije dva dana donio odluku o Vašoj suspenziji. Uprkos tome, Vi i dalje dolazite na posao i redovno obavljate svoje dužnosti?

- Na posao dolazim, ali dužnost dekana trenutno ne obavljam. Nakon rektorove odluke, kolega je imenovan za v. d. dekana, a ja sam tu kao neko ko je u kontinuitetu vodio Fakultet i ko je i dalje osoba upisana u sudski registar kao odgovorno lice. Ja sam suspendovana sa obavljanja dužnosti, dakle, ne potpisujem nijedan akt i ne pojavljujem se kao dekan. Kolegama sam predala pečate Fakulteta i sve ostalo što je trebalo, ali sam tu da im pomognem kako bi Fakultet mogao nastaviti sa redovnim radom.

U obrazloženju odluke o Vašoj suspenziji, rektor Škrijelj je za Faktor izjavio kako je Medicinski fakultet "u protekloj godini mnogo puta prekršio zakon". Naveo je, između ostalog, da su za godinu dana prosvjetni inspektori izdali 14 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 42.000 KM Fakultetu i Vama kao odgovornom licu. Jesu li tačni ti podaci i na šta su se odnosili ti prekršaji?

- Tačno je da smo imali nebrojene inspekcijske nadzore i inspektore koji su dolazili ovdje odgovarajući na brojne anonimne prijave protiv Fakulteta. Mislim da je taj broj naloga koji ste naveli tačan, ali nisu toliki prekršajni nalozi plaćeni. Većina ih je na sudu jer nisu utemeljeni u stvarnim prekršajima. Naprimjer, jedan od nalaza kantonalnog inspektorata za prosvjetu bio je da sam ja prekršila zakon i odgovorna sam zato što Medicinski fakultet nije obavio sistematski pregled prije početka prošle školske godine, a ja sam izabrana za dekana 21. novembra prošle godine i nikako ne mogu biti odgovorna za to.

Rektor Škrijelj također tvrdi da ste Vi lično, prema nezvaničnim informacijama koje on ima, povećali plaće uposlenicima na račun školarina studenata?

- To je apsolutno netačno! Rektor je tu čak previdio činjenicu da smo mi u septembru naše najbolje samofinansirajuće studente oslobodili plaćanja dijela školarine. Naši najbolji studenti, sa prosjekom preko 9.0, potpuno besplatno studiraju, a dalje se školarina umanjuje zavisno od prosjeka, do 8.0. Pri tome budžetska tranša koju mi kao fakultet dobijamo ne pokriva ni sve režijske troškove, a sve ostalo moramo finansirati od naših prihoda. Što se tiče školarina, školarine se ne mogu povećati bez saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo. Rektor već mjesecima izjavljuje i insinuira stvari koje nisu tačne i služi se raznim sredstvima da bi bacio ljagu na ovaj fakultet, a time baca ljagu i na Univerzitet.

Ono što je najviše bilo u žiži javnosti i medija posljednjih mjeseci je slučaj prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, koji je nakon što je prekinuo radni odnos na KCUS-u dobio otkaz na Medicinskom fakultetu, gdje je bio redovni profesor. Osim njega, iz nastavnog procesa isključeno je još nekoliko profesora. Upravni odbor UNSA donio je odluku da se prof. Gavrankapetanović mora vratiti u nastavu na Fakultet, a prekjučer su takvu odluku, kako su objavili pojedini mediji, navodno donijeli za još troje profesora – Mirsada Kacilu, Jasminu Alajbegović-Halimić i Hamzu Hajro. Zbog čega su ovi profesori uopće isključeni iz nastavnog procesa?

- Što se tiče jednog imena koje ste spomenuli, a to je Hamza Hajro, moram Vam reći da takva osoba ne postoji na našem fakultetu, niti je neko sa tim imenom i prezimenom ikada ovdje predavao. Profesoru Kacili, koji je bio vanredni profesor, istekao je izbor u zvanje i nije se javio na novi konkurs koji je bio raspisan i time je izgubio status nastavnika na Medicinskom fakultetu. Profesorica Alajbegović-Halimić je napustila KCUS isto kao i prof. Ismet Gavrankapetanović i po zakonu im je oboma morao prestati ugovor o radu na Fakultetu. Mi se zaista striktno držimo zakona, a sada smo dovedeni u situaciju da smo primorani da se branimo od nezakonitih odluka, optužbi, suspenzija i cijele jedne medijske kampanje.

Ismet Gavrankapetanović nije neko ko je početnik, niti je jučer stigao na Univerzitet pa da nije znao za zakone, propise i ograničenja. On jeste profesor hirurgije, ali je jednako dobro znao kako se izvodi nastava iz tog predmeta i da se ne može predavati hirurgija bez pacijenata. Pored toga, on je ljekar, bio je 19 godina šef Klinike za ortopediju KCUS-a pa je vrlo dobro znao ko i kako može pristupiti pacijentima. Naravno, i jedno i drugo piše u zakonu, a u njegovom ugovoru o radu na Medicinskom fakultetu, koji je uzgred glasio na pola sata dnevno radnog vremena, odnosno "u trajanju od dva i po sata sedmično", jasno je stajalo da taj ugovor traje dok je on zaposlen u priznatoj nastavnoj bazi, dakle u Kliničkom centru. Šta je nastavna baza Medicinskog fakulteta, piše i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i u Zakonu o visokom obrazovanju. To je ona institucija koju takvom proglasi Univerzitet na obrazloženi prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, i u ovom slučaju to je KCUS. Iste su odredbe za sve uposlenike KCUS-a koji su naši nastavnici i asistenti.

Znači li to da na Fakultetu nema profesora i asistenata koji ne rade na KCUS-u?

- Klinički centar je baza za kliničke grupe predmeta. Za primarnu zdravstvenu zaštitu mi educiramo doktore medicine i oni moraju da vide i kako se radi u ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Dakle, naša nastavna baza, odlukom Nastavno-naučnog vijeća i ugovorima iz 2011. i 2016. godine je i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Nekoliko nastavnika je u prethodnim periodima po napuštanju KCUS-a sa bivšim upravama i bivšim dekanima sklapalo ugovore o radu i mi imamo danas tih nekoliko nastavnika koji nisu uposlenici ni KCUS-a ni porodične medicine nego, recimo, rade u Općoj bolnici. To su ugovori koji su zatečeni i koje su potpisivali bivši dekani mimo zakona. U novom Zakonu o visokom obrazovanju, koji je stupio na snagu 1. septembra 2017., eksplicitno piše da je nastavna baza KCUS. To je također navedeno i u tek usvojenom novom Statutu UNSA.

Ali ako su takvi ugovori nezakoniti, kako to da nisu prekinuti?

 - Nismo uspjeli još doći do toga i tek sada smo dobili te odluke iz dva ministarstva. Nije uopće važno zašto je profesor Gavrankapetanović napustio Klinički centar, to je njegovo pravo na izbor. Međutim, pravo na izbor ima i cijenu, a u ovom slučaju je cijena ta da ljekar, koji je nastavnik Medicinskog fakulteta, ne može nastaviti da radi na tom fakultetu ako napusti KCUS. To je potpuno jasno i svakom laiku već nakon letimičnog čitanja Zakona. Ove odredbe su Medicinskom fakultetu i ranije predstavljale problem jer smo se morali odreći uvaženih i vrijednih profesora, ali znamo da drugi način ne postoji, zbog prirode posla, a ne zbog puke volje zakonodavca. Ja apsolutno nemam ništa lično protiv uvaženog profesora Gavrankapetanovića i drugih, ali shvatite da bih ja prekršila tri zakona kada bih to potpisala! I to je ono što se pogrešno predstavlja u javnosti i na čemu rektor uporno insistira. Mi smo nekoliko puta tražili instrukcije, dajte nam kako da usaglasimo te zakone i da to riješimo, ali nikakav odgovor nismo dobili. Dobili smo samo naredbe koje su nezakonite. Žao mi je, ali ja zakon ne mogu mijenjati, niti želim sutra da odgovaram za kršenje zakona, bez obzira na sve pritiske kojima sam izložena. Trebate znati i da se Ismet Gavrankapetanović žalio Sudu na raskid ugovora i tražio da ga se privremenom mjerom vrati na Fakultet. Mi smo prekjučer dobili rješenje da je Sud to odbio. I Sud i Univerzitet su odlučivali po istim dokumentima.

Kako onda tumačite to da je Upravni odbor Univerziteta donio odluku da se spomenuti profesori moraju vratiti na Fakultet?

- Kada sam pravnika Univerziteta pitala kako, rečeno mi je da u članu 3. rješenja o vraćanju prof. Gavrankapetanovića, koje je donio Upravni odbor, stoji da ga ne moramo vratiti na Hirurgiju, nego samo da uspostavimo radno-pravni status sa njim, a onda on može predavati i nešto drugo?! Pa kako da to uradim, kad postoje izbori na matične oblasti? Kako, kad se zna da moraš biti doktor nauka da bi bio izabran na određeni predmet ili matičnu oblast? Pa šta da radim, da jednog redovnog profesora rasporedim da radi neki administrativni posao?! Kad je ministar (Elvir Kazazović, op. a.) napravio pokušaj medijacije između nas, rektor se nije ni pojavio na tom sastanku. Ministarstvo za obrazovanje je predstavnik osnivača i vlasnika Univerziteta i Fakulteta i nadležno je i odgovorno da vrši nadzor nad radom organizacionih jedinica.  

Činjenica je da je većina članova Nastavno-naučnog vijeća podržala Vaše odluke. Rektor kaže – oni su "u zabludi". Šta Vi kažete na to?

- Meni rektor daje zaista ogromne komplimente kad kaže da ja mogu manipulisati Vijećem. Vijeće Medicinskog fakulteta broji 143 člana. Na sjednici NNV prije dva dana bila su prisutna 104 člana i od njih 104, samo sa jednim suzdržanim glasom i sa 103 "za" Vijeće je usvojilo zaključke kojima ne prihvata odluku rektora o mojoj suspenziji i zahtijeva da se ta odluka povuče, kao i da se poništi Rješenje UO UNSA od 07.09.2018. godine. Ja ne dam da se ruše odluke Vijeća. Ova uprava radi transparentno i svako inspekcijsko i sudsko rješenje smo dostavili svim članovima Vijeća. Federalno tužilaštvo je dolazilo ovdje svaki drugi dan da bi izuzelo audio zapise sa sjednica Nastavno-naučnog vijeća jer mi, kao, pravimo neku urotu. To je potpuno besmisleno. Govorimo o visokoobrazovanim ljudima, intelektualcima, pa zar zaista mislite da jedna osoba može manipulisati svima njima?

Koji su onda, po Vašem mišljenju, razlozi zbog kojih rektor Škrijelj namjerava da Vas smijeni sa funkcije dekana, šta stoji iza svega toga?

- Mislim da je glavni razlog napada na mene i na Fakultet u našem otporu provođenju integracije Univerziteta na način na koji to radi rektor. Integracijom će fakulteti i akademije izgubiti status pravnih lica i postati organizacione jedinice Univerziteta. Moglo bi se razgovarati o kvalitetu nekih rješenja, ali za primjenu novog Zakona koji je stupio na snagu 1. septembra 2017., a time i za poštovanje rokova procesa integracije uglavnom su zaduženi organi Univerziteta, najviše rektor, te Upravni odbor i Senat. Međutim, naš Univerzitet na tome uglavnom ne radi ništa ili radi pogrešno, dok su drugi univerziteti već integrisani. Rok za usklađivanje Statuta sa zakonom je istekao još 30. novembra prošle godine. Statut UNSA sa izmjenama je usvojen 9. novembra ove godine i još nije stupio na snagu, a to je tek početni korak. Fakulteti i akademije se moraju izbrisati iz sudskog registra i pripojiti Univerzitetu, što je ogroman, tehnički komplikovan i spor proces. Skoro svi fakulteti imaju dugovanja, a to znači da po zakonu ne mogu tek tako "nestati" iz registra. Neko mora preuzeti odgovornost za te dugove.

Sve se to može provesti, ali potrebno je vrijeme, potrebni su usvojeni provedbeni akti, planovi i programi, a Univerzitet uglavnom ne radi ništa ili se barem ne govori da nešto radi, niti rektor to uopće spominje. Rokovi teku, govori se da će sav novac ići u trezor od Nove godine, a preko 2.500 uposlenika se pita kako će tada i koliku plaću će dobijati... Iako još ništa nije urađeno, Univerzitet se ponaša kao da je već sve završeno. Zapošljavaju nove ljude, pa čak hoće i nama da odvedu neke uposlenike sa Fakulteta, određuju ko će i gdje preći... I ja bih sada trebala potpisati nekom našem uposleniku otkaz da bi on prešao negdje, a sutra me taj uposlenik za to može tužiti i dobiti na sudu. UNSA donosi odluke u ime Fakulteta, a ne daju nam odgovore ni na jedno pitanje kako ćemo dalje. Medicinski fakultet radi i zarađuje mnogo više od većine ostalih, mi pružamo i zdravstvene usluge kroz nastavnu aktivnost, obrazujemo studente drugih fakulteta, imamo studij na engleskom jeziku... Zarađeni novac koristimo da popravimo bijedan standard naših uposlenika, ali i da održavamo i unaprijedimo postojeću opremu. Moji prethodnici nisu ulagali u Fakultet. Ova uprava želi da potroši sredstva kojima raspolažemo kako bismo unaprijedili rad Fakulteta i u tome je izgleda najveći problem sa Univerzitetom - sviđaju im se naše ušteđene pare, koje smo sami zaradili.     

Kako naći izlaz iz cijele ove situacije? Koji su Vaši naredni koraci, šta planirate poduzeti?

- Ako se ne uvaži zahtjev Nastavno-naučnog vijeća da se povuče odluka o mojoj suspenziji, a Upravni odbor UNSA odluči da ne glasa, suspenzija može potrajati i do kraja mog mandata čime bi me se bukvalno uklonilo bez ijednog ispaljenog metka i bez mogućnosti odbrane. Naravno, iskoristit ću svoje pravo na žalbu, a već sam podnijela Upravnom odboru prigovor na odluke rektora. Po Zakonu o visokom obrazovanju, Nastavno-naučno vijeće bira i razrješava dekana, a postoji i član Zakona koji kaže da UO to može uraditi u određenim slučajevima, ali to nije dalje razrađeno. Rektor je u svojoj odluci o suspenziji napisao da će mene mijenjati prodekan za finansije. Medicinski fakultet do prekjučer nije imao prodekana za finansije, već sam taj posao radila ja. I rektor je to morao znati. No, NNV je, da bi se izbjegla anarhija, imenovalo jednog od kolega v.d. prodekanom za finansije i on će za sada obavljati tu dužnost. Kolege me hrabre i podržavaju, kao i studenti, i sretna sam zbog toga. Ne bih nikada prihvatila ovu funkciju da nisam imala tu podršku. Ja sam potpuno apolitična. Ne pripadam nijednoj političkoj partiji i nisam izabrana na funkciju dekana zbog svojih političkih stavova, već isključivo zbog svojih referenci. Ali da budem iskrena, mnogo mi je draže biti profesor, nego dekan. Jedino zbog čega mi je iskreno žao je što ćemo moji studenti i ja biti uskraćeni za priliku i zadovoljstvo da ih njihov dekan promoviše u doktore medicine 1. decembra, jer ja neću moći biti na toj promociji.