Izraz koji najčešće možemo čuti u svim sudnicama i pravosudnim institucijama u našoj zemlji sasvim sigurno je "ekonomičnost postupka".

Zbog ekonomičnosti postupka sklapaju se sporazumi o priznanju krivnje, objedinjuju i razdvajaju predmeti, poziva se veći broj svjedoka na ročišta i slično.

Sudija Igor Todorović, predsjednik Sudskog vijeća koje sudi u predmetu protiv Sanjina Sefića i ostalih također je ljubitelj sintagme "ekonomičnost postupka". Tako i na današnjem ročištu, ako ne više puta, onda najmanje jednom, Todorović nije prospustio da izgovori te dvije magične riječi. Ono, međutim, što smo vidjeli u praksi, izgledalo je potpuno suprotno.

Tako su prisutni u sudnici satima morali slušati nazive, sve sa brojevima protokola i datumom svakog mogućeg akta, službene zabilješke, naredbe Tužilaštva ili Suda, a koji su prihvaćeni kao nesporni dokazi Tužilaštva u predmetu "Sefić i drugi". Radi se o desecima akata, čije je čitanje trajalo "beskonačno" dugo, a bez sadržaja tih akata nikome u sudnici ionako nije bilo poznato šta u njima piše.

Dokaza, pak, koje Tužilaštvo namjerava ponovo izvesti bilo je višestruko manje, te se stoga nameće logično pitanje zar nije bilo lakše pročitati dokaze Tužilaštva, koji će se ponovo izvoditi, ili nabrojati redne brojeve dokaza (budući da prijedlog dokaza posjeduju i Sud, i tužiteljica, i odbrane, kao i pravna zastupnica oštećenih porodica).

Drugi primjer "ekonomičnosti postupka" po Todoroviću dogodio se na samom kraju ročišta, kada je tužiteljica Jasminka Knežević izvijestila prisutne da je odobreno potpisivanje sporazuma o priznanju krivnje Saudu Nišiću, te predložila da sudija potpiše naredbu specijalcima Sudske policije koji su ga dovezli iz KPZ-a Ustikolina na ročište, a kako bi ga "o istom trošku" sproveli odmah u Tužilaštvo KS, koje se nalazi s druge strane zgrade Suda.

Nišića u Ustikolinu, Nišića iz Ustikoline                 FOTO: ARHIV

Todorović je, međutim, ovaj prijedlog tužiteljice potpuno izignorisao, kazavši da Tužilaštvo uputi Sudu pismeni prijedlog. Dakle, dok se Tužilaštvo i Sud "izdopisuju", sudski policajci će Nišića morati vratiti u KPZ u Ustikolini, a zatim ga ponovo dovesti u zgradu Tužilaštva.

Tako je Todorović "hladno" poreske obveznike ove zemlje koštao još jedno dovoženje i odvoženje optuženog, koje nimalo nije jeftino.