Povodom objavljivanja teksta "Alarmantne vrijednosti čestica prašine u Stanarima" od Centra za životnu sredinu Banja Luka oglasili su se iz EFT Rudnika i Termoelektrane Stanari.

Ističu da oni po pitanju zaštite životne sredine, u potpunosti izvršavaju sve obaveze definisane važećim propisima i ekološkim dozvolama izdatim od nadležnih tijela u RS-u.

Njihovu reakciju u nastavku prenosimo u cijelosti:

U Termoelektrani postoji kontinuirani sistem mjerenja nivoa emisija u vazduh i od početka rada nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti. Također se vrši i monitoring kvaliteta vazduha na području Stanara od ovlaštenih i akreditovanih institucija i svi dosadašnji rezultati mjerenja pokazuju da je kvalitet vazduha u području općine Stanari, u potpunosti, u skladu sa propisima RS-a, BiH i Evropske unije.

EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari je otvorena za saradnju sa svim zainteresovanim stranama po pitanju zaštite životne sredine, ali ovakva i slična, neovlaštena i netačna mjerenja na nepoznatom i vjerovatno neodgovarajućem mjestu, sa potpuno nestručnim i nekompetentnim "tumačenjima" rezultata, a u saradnji sa "anonimnim" građaninom općine Stanari, koja je zahvaljujući radu Rudnika i Termoelektrane Stanari svrstana u red najrazvijenijih općina u RS-u i sa najvećim prosjekom plaća, smatramo zlonamjernim u cilju uznemiravanja javnosti i pokušaja narušavanja stečenog ugleda naše kompanije.