Ugovor za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta na području Općine Novi Grad načelnik Efendić potpisao je sa Bedrijom Hodžić, direktoricom firme Orman, koja će izvoditi radove.

Ovo prilikom načelnik je kazao da Općina Novi Grad Sarajevo svake godine izdvaja oko 1,5 miliona KM za investiciono, redovno i zimsko održavanje cesta. Za radove kada je u pitanju investiciono održavanje godišnje se izdvaja oko milion konvertibilnih maraka. Ta sredstva budu podijeljena u dva LOT-a, a danas je potpisan prvi, kojim će biti obuhvaćeno 15 ulica na području Općine Novi Grad, u 11 mjesnih zajednica. Vrijednost radova je 547.291,84 KM.

- Radi se o našim lokalnim saobraćajnicama u naseljima od Ahatovića, Buća Potoka, do Švrakina Sela i Dobrinje. Iz godine u godinu sve više ulica dobija novi asfalt i time se uvjeti života u tim ulicama značajno popravljaju. Kada je u pitanju drugi LOT, za koji je u toku procedura javne nabavke, moram reći da smo sa preduzećem KJKP Vodovod i kanalizacija izvršili odabir ulica u kojima ViK planira izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže u sklopu kredita EBRD-a. Nadam se da promjena uprave preduzeća do koje je nedavno došlo, neće utjecati na ovaj projekat, te da će ovo preduzeće biti u mogućnosti da izvrši zamjenu vodovodne mreže. Poznato je da tamo gdje nisu zamijenjene vodovodne inastalacije često dolazi do pucanja, tako da nažalost ni cesta ne može dugo trajati, a tamo gdje se asfaltiranje uradi nakon nove vodovodne mreže, ceste su puno trajnije - rekao je načelnik Efendić.

Bedrija Hodžić istakla je zadovoljstvo što firma Orman radi još jedan projekat za Općinu Novi Grad, te je izrazila izuzetnu saradnju sa stručnim timom koji prati radove. Dodala je da će rok za izvođenje radova od 100 radnih dana biti ispoštovan.

Radovi će se izvoditi u sljedećim ulicama: u MZ Švrakino Selo - II, radit će se nastavka rekonstrukcije i priširenja ulice Rasim Turkušića, u MZ Olimpijsko Selo sanacija dijela ulice Trg Barcelone, u MZ Saraj – Polje sanacija trotoara u ulici Adija Mulabegovića, u MZ Dobrinja B sanacija dijela ulice Reufa Muhića, u MZ Briješće sanacija dijela ulice Vrandučka 51 i izgradnja zida u ulici Mehmeda Arapčića br. 43, kao i izgradnja pješačke staze do spoja sa ulicom Briješće Brdo, u MZ Alipašin Most -I izgradnja zida u ulici Smaje Šikala do br. 168, u MZ Dolac sanacija dijela ulice Vladimira Preloga, u MZ Aneks sanacija postojećeg zida u ulici Cazinska do br. 40 i izgradnja pješačke staze prema OŠ od ulice Vrbovska čikma.

U MZ Dobroševići radit će se sanacija spoja ulica Šehidska i Doljanska, u MZ Zabrđe sanacija ulice Atifa Čoke, a u MZ Reljevo sanacija dijela ulice Istočnobosanska.

Ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta distributivne vodovodne mreže u ulici Ferida Srnje u naselju Švrakino Selo načelnik Semir Efendić potpisao je sa direktorom firme Entazis Konsalting Almirom Selimovićem.

- Ovaj ugovor je upravo vezan za projektovanje nove vodovodne mreže u ulici Ferida Srnje u naselju Švrakino Selo, gdje je ovog ljeta dolazilo više od deset puta do pucanja cijevi na improviziranom vodovodu koji koristi tridesetak objekata. Kroz ovaj ugovor pribavit ćemo projektnu dokumentaciju za izgradnju distributivnog vodovodnog sistema za dio ulice i vjerujem da ćemo već u narednoj godini imati pripremljenu projektnu dokumentaciju za izgradnju oko 1.100 metara vodovodne mreže - kazao je načelnik Efendić.

Almir Selimović ističe da je firma Entazis Konsalting u svojoj ponudi za izradu projektne dokumentacije dala rok od 45 dana, te da se nada će taj rok biti ispoštovan. Dodao je da će prvo raditi izradu Idejnog projekta, a nakon što projekat bude usvojen, Glavni projekat, saopćeno je iz Općine Novi Grad.