Dopunom člana 3. Zakona je dodana definicija po kojoj je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

- Zakon prije svega definiše šta su male hidroelektrane da su to pogoni s instaliranom snagom do 10 megavata. Također, definiše se obustava izdavanja energetskih dozvola za takve objekte – rekao je Džindić.

Podsjetio je da je u Zakonu izvršena navedena korekcija u skladu sa zaključkom Parlamenta Federacije BiH.

Džindić očekuje da uskoro oba doma Parlamenta usvoje dopunu Zakona kako bi bilo omogućeno da stupi na snagu.

- Podnosioci zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola imaju rok tri godine za prelazni period da završe svoje projekte i dobiju energetsku dozvolu. Svi oni koji budu prešli preko tog roka nažalost bit će izuzeti iz projekta odnosno izgubit će energetsku dozvolu – kazao je Džindić.