Na današnjoj sjednici Vlade Federacije razmatrana je informacija o stanju u rudnicima. Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije je informirao javnost da je Vlada donijela zaključak da se ovlasti federalni premijer da ispred Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, do 2. oktobra sazove Skupštnu RMU Banovići za 17. oktobar. Razlog je što se Nadzorni odbor oglušio o raniji zahtjev Federalne vlade i nije sazvao vanrednu Skupštinu RMU Banovići.

- Zadužuje se sekretar društva RMU Banovići da poduzme sve neophodne radnje za održavanje Skupštine i da o tome izvjesti Vladu FBiH. Za dnevni red Skupštine predviđeno je imenovanje organa i tijela i druga tačka je donošenje odluke o razrješenju i imenovanju v. d. članova Nadzornog odbora, s obzirom na to da aktuelnom NO istječe rok 30.9.2019. godine - obrazložio je Džindić, na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

Dodaje da se na današnjoj sjednici Vlade zadužuje premijer Federacije BiH da u ime Vlade FBiH poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru.

- I to posebno Emina Haračića i Rasima Kovačevića, s obzirom na to da aktuelnom Nadzornom odboru istječe 30. septembra mandat i da nakon toga, rudnik koji posluje van koncerna Elektroprivrede, ostat će bez Nadzornog odbora. Moraju biti svjesni lične odgovornosti koje su definisane, da nakon tog datuma nećemo imati NO koji je verificiran s načinom upravljanja u privrednim društvima - rekao je Džindić i dodao:

- Također, u međuvremenu smo dobili nekoliko dopisa od Uprave RMU Banovići koji pozivaju Vladu na razumijevanje da ne mijenjamo stari nadzorni odbor, da imenujemo isti stari, za novi. Naime, Vlada je ovdje jasno utvrdila svoje opredjeljenje i jasno pokazala u kojem smjeru treba da se ide. Od Samostalnog sindikata rudara u FBiH, od Mušanovića, dobili smo dva dopisa u kojima se hitno poziva Vlada da zaustavi ovu proceduru u koju je krenula i pozivaju na hitan sastanak. Ja ih pozivam da u ponedjeljak u 12 sati dođu u ministarstvo, da razgovaramo o sindikalnim problemima, ako ga ima. Dakle, ovo je poprilično miješanje sindikata u upravljačku strukturu i u upravljačko vođenje i nadzor nad privrednim društvima, jer mi kao Vlada nećemo to tolerisati - poručio je Džndić.

Naglašava da niti jedan rudnik ne smije biti bez upravljačkog tijela, bez nadzornog odbora, bez uprave ne smije biti jedan dan.

- Svi smo svjesni da je to specifična proizvodnja, strogo poštivanje pravila i načina rada. Dakle, umjesto molbi da Vlada FBiH povuče odluku, molimo članove NO i Uprave da rade po uputama Vlade ili će odgovarati za neprovođenje odluka - rekao je Džindić.

Danas je Vlada FBiH verificirala zapisnik od prošle sjednice, da se daje rok od 60 dana Upravi Elektroprivrede da uradi plan sanacije u Rudniku mrkog uglja Zenica i pokrene aktivnosti na reorganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u čitavoj Elektroprivredi.

- Dat je rok da se imenuje Uprava RMU Zenica koja će zajedno sa Upravom Elektroprivrede BiH ovaj plan i uraditi. Ne smije se ostaviti niti jedan rudnik bez upravljačke strukture. Vlada FBiH će istrajati na ovom roku od 60 dana da se uradi jedan kvalitetan prijedlog kakav god da bude, da bude usaglašen i sa rudarima i sa sindikatom, i da kao takav prijedlog dođe preko uprave na Nadzorni odbor i bude usaglašen i potvrđen - rekao je Džindić.