Općinski sud u Sarajevu je imenovanje Uprave Željeznica Federacije BiH po odluci Vlade FBiH i Nadzornog odbora proglasio nezakonitom, potvrdio je za Faktor Enis Džafić, direktor JP Željeznice FBiH.

Dodaje kako je Sud donio ovakvu presudu jer nije ispoštovana procedura kod imenovanja, a na što je Džafić neprestano ukazivao Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Podsjećamo, riječ je o odluci Vlade FBiH iz decembra prošle godine kojom je data saglasnost Nadzornom odboru Željeznica FBiH za imenovanje vršilaca dužnosti članova uprave na period od 12 mjeseci, odnosno, do okončanja konkursne procedure, i to Zulfe Robovića za v. d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture, zatim, Ivana Brkića za v. d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Rešada Mandže za v. d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija, Nasira Beganovića za v. d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove i Seada Cucka za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera.

- Sud je zabranio njihovo imenovanje, proglasio odluku Vlade FBiH i Nadzornog odbora nezakonitom, jer nije ispoštovana procedura kod imenovanje. Sve ono što smo tvrdili, izjavljivali, sud je potvrdio da smo bili u pravu. Sada Vlada FBiH mora donijeti novu odluku o imenovanju. Zakon o Željeznicama je lex specialis (poseban zakon) i jasno je propisano na koji način se može formirati uprava i koja je procedura kod formiranja uprave u Željeznicama FBiH. I taj zakon nije ispoštovan - govori nam Džafić i dodaje:

- Nijedan kandidat nije dostavio traženu dokumentaciju i Sud je naložio, bez obzira da li se radi o v.d. direktorima ili imenovanju po konkursu, da kandidati moraju ispunjavati sve uvjete koji su propisani Statutom, odnosno, moraju dostaviti dokumentaciju koja je propisana za imenovanje direktora. O sudskoj presudi koja je donesena izvjestio sam Vladu FBiH, Nadzorni odbor i resorno ministarstvo - rekao nam je Džafić.

Problem s imenovanjem Uprave Željeznica FBiH evidentan je od 2016. godine, pa smo Džafića upitali kako ovo preduzeće funkcionira bez dijela uprave više godina?

- Imam ja još 30 direktora. To su sve rukovodioci sektora i službi, pomoćnici su tu... Mi svi funkcioniramo kao jedan tim, držimo se isključivo Statuta - kazao nam je Džafić.