- Sad smo to pitanje aktuelizirali i ne mislim da je to loš potez. Naši prijatelji sa Kosova osjećali su da se svi u BiH odnosimo prema tome indiferentno. Sad smo, barem mi koji smo za državu BiH, pokazali da nije tako i da nismo svi isti. Poslali poruku ljudima na Kosovu da smo zainteresovani za priznanje - rekao je Komšić za Fenu.

Agencija Srna objavila je stenogram sa sjednice na kojoj se govorilo o Kosovu. 

Prijedlog odluke o priznanju Republike Kosovo

Šefik Džaferović: U skladu sa Poslovnikom, drugi krug, otvaram raspravu

Željko Komšić: Povlačim prijedlog Odluke, pošto je moj prijedlog

Šefik Džaferović: Dobro, konstatujem da je gospodin Komšić povukao prijedlog odluke i

Milorad Dodik: Јa mislim da on ne može povući odluku sad u ovoj fazi i da je ovo odluka o kojoj je glasalo Predsjedništvo i da se o njoj treba sad izjasniti, on ne može sad povući prijedlog jer je Predsjedništvo glasalo o toj odluci ranije i to je mogao prije prvog glasanja da povuče, ali nije mogao, ne može sada prema tome o ovoj odluci treba da se glasa.

Željko Komšić: Eto glasajte.

Milorad Dodik: Pa glasam, evo neka stavi na dnevni red, glasat ću.

Željko Komšić: Јa neću glasati.

Milorad Dodik: Pa uredu, tako se konstatuje ko je uzdržan.

Šefik Džaferović: Dakle, konstatujem da je gospodin Komšić povukao prijedlog odluke koja je bila na prošloj sjednici i o kojoj sada u nastavku raspravljamo u vezi s priznanjem Kosova. Konstatujem da član Predsjedništva gospodin Dodik insistira da se o toj tački

Milorad Dodik: Јa insistiram na poštivanju Poslovnika.

Šefik Džaferović: Da se o toj tački glasa, evo jedna neuobičajena poslovnička situacija

Milorad Dodik: Staviš na glasanje i gotovo.

Šefik Džaferović: Gospodin Komšić je ovo povukao, ne znam o čemu da glasamo

Milorad Dodik: Dakle, gospodine Džaferoviću, Vi ste pravnik, Vi znate savršeno dobro, nemojte se praviti naivni u tome, prošli put smo glasali do momenta dok je predlagač, to nije izglasano on je mogao da povuče, kad se izglasao i donesena odluka Predsjedništva, to je vlasništvo Predsjedništva i više nije njegovo. Prijedlog Predsjedništva prošli put je glasao sa dva glasa za, i jednim glasom protiv, po poslovniku članu 42, Vi ste dužni da stavite i Vi ste to stavili na dnevni red, o toj se tačci izjašnjavamo glasanjem i mislim da, možda je neuobičajno, možda do sad nije bilo, moje tumačenje je to da se mi moramo izjasniti o ranijoj odluci jer smo ranije glasali na tu temu. Јesmo li glasali? Glasali smo.

Šefik Džaferović: Dobro, otvaram raspravu, ko želi, povučen prijedlog

Željko Komšić: Mogu li ja? Јa neću glasati, nikako. Shvatate li?

Šefik Džaferović: Razumijemo.

Željko Komšić: Dakle, ni ti sam za ni protiv ni uzdržan. Smatrajte da je ovo zrak gdje ja sjedim dok je ova tačka na dnevnom redu.

Milorad Dodik: Zato što je tvoja, je li?

Željko Komšić: Јa glasati neću, ja sam rekao.

Milorad Dodik: Dobro, čovjek neće glasati, ti to stavi na glasanje, on ne glasa i ok. Ali neka se glasa, mora se glasati, ti to znaš da se mora glasati.

Šefik Džaferović: Dakle, ovako ja ću poštovati ovo što ste Vi tražili i stavit ćemo na glasanje, ali da kažem da ću ja slijediti stav predlagača, za mene je logično da nemamo o čemu da glasamo i ja neću također glasati. Sad pitam, pošto Vi inisistirate, ko je za odluku o priznanju Kosova? Ko je za? Nema niko za. Ko je protiv?

Milorad Dodik: Јa.

Šefik Džaferović: Јedan.

Milorad Dodik: Da.

Šefik Džaferović: Ko je suzdržan? Nema ni suzdržanih. Dakle, konstatujem da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije...

Milorad Dodik: Čekaj, šta ste prošli put glasali?

Šefik Džaferović: Molim?

Milorad Dodik: Šta ste prošli put...

Šefik Džaferović: Objasnit ću ja tebi kasnije.

Milorad Dodik: Nećeš ti meni objašnjavati, meni je sve jasno.

Šefik Džaferović: Rekao sam ja...

Milorad Dodik: Dobro, uredu, glasali smo.

Šefik Džaferović: Dakle, konstatujem da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku...

Milorad Dodik: E to je tačno, odlično.

Šefik Džaferović: o priznanju Republike Kosovo.

Milorad Dodik: Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo.

Željko Komšić: Što ne znači da neće biti na sljedećoj sjednici ponovo procedura.

Milorad Dodik: Pokreći ti to koliko hoćeš, ti misliš da mene zezaš time što...

Šefik Džaferović: Molim vas lijepo, ovo se snima, nemojte više.

Milorad Dodik: Meni je zgodno da objasnim tvoje ponašanje danas.

Šefik Džaferović: Nemojte ovaj riječnik da upotrebljavate, gospodine Dodik, ovo je sjednica Predsjedništva države, vi ste...

Milorad Dodik: Što, svi smo ljudi.

Šefik Džaferović: Neka smo ljudi, ali ima bonton koji se mora poštovati na ovoj sjednici.

Milorad Dodik: Pitanje je kakvi ste ljudi, glasate prošli put, sad ne glasate.

Šefik Džaferović: Pa vidite, gospodine Dodik, radi ovog zapisnika...

Milorad Dodik: E pa vidite vi, što ste stavljali na dnevni red.

Šefik Džaferović: Radi zapisnika, pa Vi znate vrlo dobro kako je ovo došlo na dnevni red.

Milorad Dodik: Nije važno.

Šefik Džaferović: Dakle, radi zapisnika i radi ovoga samoga stenograma, mi smo donijeli odluku, ja ću samo dati kao predsjedavajući...

Milorad Dodik: Dobro, donijeli smo odluku idemo dalje.

Šefik Džaferović: Ne ne, dat ću ja svoj komentar, potpuno jasna stvar. Neka stoji u dokumentima ovdje, dakle ja sam potpuno svjestan činjenice da se ove odluke donose kroz dva kruga i da mogu da završe i sa entitetskim vetom. Na prvoj sjednici ja sam molio da se nikako ne izjašnjavamo o tome, zato što je ovo stvar koja se usvaja konsenzusom, došli smo u poziciju da se glasa i ja sam iznio lični stav, ovo je sada drugi krug glasanja, gospodin Komšić je povukao svoju tačku dnevnog reda i ja mislim da je najbolje da se ja u ovoj situaciji u drugom krugu ne izjašnjavam, radi svih okolnosti koje su u vezi s ovim i neka ovo ostane zapisano u stenogramu sjednice Predsjedništva. Idemo na tačku...

Milorad Dodik: Čekaj, i ja bih nešto dao da se zapiše.

Šefik Džaferović: Kažite slobodno. Kada sam ja, recite i Vi.

VEZANI TEKST - Džaferović o priznanju Kosova: Dodik je glasao, Komšić i ja nismo jer se nije imalo za šta glasati

Milorad Dodik: Pa naravno, dakle, ovo je tačka bila nepotrebna na prvom izjašnjavanju Predsjedništva, ali ste vi insistirali da to bude na dnevnom redu. Gospodine Džaferović, Vi ste glasali za to, kao i gospodin Komšić, došli smo u poziciju da ste sada svoje glasove povukli i time rekli da ne priznajete Kosovo, ja to tako čitam i meni je veliko zadovoljstvo činjenica da Vi ne priznajete Kosovo, i veoma mi je drago što Predsjedništvo ne priznaje Kosovo. I zato smatram da je ovo jedan dobar posao koji je uradilo Predsjedništvo zahvaljujući vama dvojici koji ste u međuvremenu iz ovih ili onih razloga promijenili svoj stav o tome.

Šefik Džaferović: Dobro, imate pravo na svoj doživljaj situacije, gospodine Dodik, iznijeli ste ga, omogućio sam Vam da uđe u stenogram, idemo dalje.