Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na pitanja koja se tiču mandata Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i regiji.

Džaferović je kazao da su Ujedinjene nacije, uprkos svim nedostacima i slabostima, najbolji multilateralni okvir koji svijet ima, te da ga je potrebno jačati i razvijati, a ne razgrađivati i slabiti.  

Kazao je da podržava nastojanja da se, kroz reforme, sistem Ujedinjenih nacija učini efikasnijim, kako ne bi bio podložan opstrukcijama i blokadama, naročito kada je riječ o suočavanju sa sigurnosnim krizama, poput aktuelne agresije na Ukrajinu, te je dodao da iskustvo agresije na Bosnu i Hercegovinu treba da bude stalna opomena u tom smislu.

Dao je punu podršku projektima UNDP-a u Bosni i Hercegovini, kazavši da su od izuzetnog značaja za sveukupni razvoj bosanskohercegovačkog društva, saopćilo je Predsjedništvo BiH.