Džaferović je kazao da o priznanju Kosova ne postoji unutrašnji konsenzus u Bosni i Hercegovini, ali da navedeno ne treba da bude razlog da ne postoji komunikacija i saradnja, objavljeno je na Facebook stranici Džaferovića. 

Kazao je da zvaničnici Bosne i Hercegovine i Kosova učestvuju zajedno u multilateralnom formatima vezanim za regionalnu saradnju na zapadnom Balkanu, te da komunikaciju treba unapređivati u korist građana.

Džaferović je dodao da Bosna i Hercegovina ima najrigidniji vizni režim s Kosovom, što otežava slobodu kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga, te da je u saradnji sa Evropskom unijom potrebno raditi na liberalizaciji postojećeg režima.

Istaknuta je zajednička opredijeljenost za implementaciju sporazuma o Zajedničkom regionalnom tržištu koji je, kao dio Berlinskog procesa, potpisan na Samitu Evropska unija - zapadni Balkan u Sofiji.

Sastanku je prisustvovala i ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Gërvalla-Schwarz.