Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na potrebu otklanjanja blokada u radu državnih institucija Bosne i Hercegovine.

Istaknuta je puna podrška Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, miru i stabilnosti.

Sagovornici su se složili da je nužno da institucije nastave raditi i budu s punom pažnjom posvećene realizaciji obaveza iz Mišljenja Evropske komisije i Programa reformi, kao i sveukupnih reformi s ciljem izgradnje sigurnijeg i ekonomski unaprijeđenog ambijenta za sve građane, saopćilo je Predsjedništvo BiH.