Ambasador Nelson je u telefonskom razgovoru informirao predsjedavajućeg Džaferovića o odluci Vlade SAD da vrati na snagu i proširi sankcije protiv Irana, kao i koracima koji će u tom smislu biti poduzeti na međunarodnom planu.

Amasador SAD-a je pozdravio današnju odluku Vijeća ministara BiH o usvajanju Revidirane strategije za procesuiranja ratnih zločina, kao važan korak na evropskom putu naše zemlje.

Tokom razgovora je zajednički konstatirano da je regiji Zapadnog Balkana neophodna ekonomska saradnja koja će omogućiti lakši protok ljudi, roba, kapitala i usluga, ali da nijedna inicijativa u tom pogledu ne može biti zamjena za evropski put BiH.

Istaknuto je da ekonomska saradnja u regiji treba da se odvija pod okriljem i uz podršku Evropske unije, te da doprinese ubrzanom evropskom putu Bosne i Hercegovine.