Pojasnio je da je stav Predsjedništva da ne treba vraćati osnovicu za obračun plaća zaposlenih u institucijama BiH na nivo iz 2012., koja je bila nešto veća od sadašnje.

- Potrebno je u budžetu ustanoviti stavku sa sredstvima za borbu protiv pandemije koronavirusa koja u ovom nacrtu nedostaje - naveo je Džaferović.

Dodao je da postoji veliki nesrazmjer u plaćama službenika u institucijama BiH - vojnika i policajaca, u odnosu na plaće srodnih zanimanja na nivou entiteta i kantona.

- Vijeće ministara mora podići te plaće na viši nivo, a one najviše koje primaju funkcioneri na državnom nivou treba smanjiti jer su veće od plaća funkcionera na nižim nivoima vlasti - poručio je Džaferović.

Istakao je da ih je predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija informisao da su u toku pregovori sa sindikatima, te da pripremaju takvo rješenje.