Džaferović je ponovio da vlasti entiteta RS mogu ostvariti svoje najave samo pokušajem primjene protivpravne sile protiv institucija države Bosne i Hercegovine, čime bi srušile mir u Bosni i Hercegovini.

U fokusu razgovora je bila i blokada institucija, koja je rekao i u sredstvima javnog informisanjazultata nedolaska zastupnika i ministara iz entiteta RS na sjednice Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, kao i glasanja člana Predsjedništva BiH iz tog entiteta protiv svih tačaka dnevnog reda sjednica Predsjedništva BiH.

Član Predsjedništva BiH Džaferović je potcrtao da postupci vladajuće strukture u RS, na čelu sa Dodikom, nisu izolirani incident, već dio višegodišnjeg projekta, čija je konačna namjera secesionističke prirode, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Džaferović i Schmid razgovarali su i o prijedlozima OSCE-a kada je u pitanju povećanje transparentnosti i zaštita integriteta izbornog procesa, a tema razgovora bila je i segregacija u formi "dvije škole pod jednim krovom", te diskriminacija u obrazovnom sistemu, kroz zabranu upotrebe bosanskog jezika u entitetu RS.