- Danas je govoreno o aspektu EU-a u smislu sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i ekonomskog prospekta, a to je potrebno i BiH, to žele svi građani - ekonomski razvoj, poštivanja sloboda i prava i sigurnost - naglasio je.

Istaknuo je da su svih šest država zapadnog Balkana dio Evrope, ali nisu u institucijama Evropske unije iako su okružene zemljama koje to jesu.

On smatra da bi se članstvom u EU svih država zapadnog Balkana relativizirala neka pitanja koja se nazivaju "balkanskim inatom", relativiziraju se ukupni odnosi na zapadnom Balkanom, ali i pitanje granica koje su nepromjenjive. Članstvom u EU se ta pitanja, ocjenjuje on, relativiziraju i čini život lakšim.

Dodao je kako bi se slično moglo primijeniti i na članstvo u NATO-u, ali da zemlje regije imaju različite poglede na to pitanje te nije dalje elaborirao.

Ponovio je da je budućnost svih država zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a što to prije bude, bit će bolje i za države zapadnog Balkana i za Evropsku uniju.