N. P. se sumnjiči da je u proteklom vremenskom periodu od inostrane kompanije iznajmio server na svoje ime, a koji se nalazio pod njegovom kontrolom. Na serveru je bila aktivna platforma na kojoj su bili dostupni sadržaji dječije pornografije, odnosno sadržaji seksualne eksploatacije djece.

U drugom slučaju, D. S. se tereti da je od februara 2020. godine do februara ove godine, putem interneta posjećivao stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, nakon čega je sa spomenutih inetrnet-stranica u više navrata pribavljao za sebe ili drugu osobu spomenute sadržaje.

Također je pomoću email adrese, a koristeći infrastrukturu jedne kompanije, kreirao skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji se nalazio pod njegovom kontrolom. U spomenuti skladišni prostor je potom u više navrata uvozio i izvozio sadržaje dječije pornografije.

Daljom istragom utvrđeno je da je D. S. navedene sadržaje dijelio te pribavljao za sebe ili drugog i putem društvenih mreža, saopćio je MUP RS-a.