Ova situacija je još zanimljivija s obzirom na to da se mijaukanje rijetko pojavljuje u kontaktu odraslih mačaka. Uobičajeno je u komunikaciji s ljudima i između mačića i majke.

Ton i visina mijaukanja pomažu vlasniku da shvati njegovo značenje. Što je zvuk niži, to je mačka razdražljivija. Ako je zvuk visok, tada je mačka vjerojatno sretna jer je uspjela prenijeti poruku. Mijauk dobrodošlice je obično vrlo visok, što znači da su ove dvije mačke ugodno proćaskale.