Prof. dr. Zlatan Fatušić, redovni je profesor Univerziteta u Tuzli i šef Odjeljenja opšte ginekologije UKC-a Tuzla. Član je predsjedništva Svjetske asocijacije za perinatalnu medicinu u tri mandata, član predsjedništva Asocijacije za perinatalnu medicinu Jugoistočne Evrope, te član predsjedništva Asocijacije za endoskopsku ginekološku hirurgiju BiH. Na sedam Svjetskih kongresa perinatalne medicine učestvovao je u svojstvu pozvanog predavača. Do sada je objavio preko 220 naučnih i stručnih radova, te 13 knjiga od kojih su neke štampane u inostranstvu, a tri su univerzitetski udžbenici. Dobitnik je Tuzlanske plakete kao i Plakete Grada Lukavca. Bio je vijećnik Općinskog vijeća Tuzla i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH

Dr. Igor Hudić, načelnik je Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije, te glavni Urednik časopisa Acta Medica Saliniana. Autor je ili koautor više od 100 naučnih publikacija od kojih je većina publicirana u prestižnim evropskim i američkim naučnim časopisima, te je jedan od najcitiranijih autora u BiH u svojoj oblasti. Odbranio je dvije doktorske disertacije, jednu u Bosni i Hercegovini, drugu 2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Oslu, Norveška.

- Našim novim članovima želimo dobrodošlicu, uz uvjerenje da će svojim političkim angažmanom znatno ojačati redove Demokratske fronte na našem putu jačanja države BiH, vladavine prava i evroatlantskih integracija - saopćeno je iz tuzlanskog DF-a.