Delegati su danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji vratili u formu nacrta.

Amer Jerlagić, iz Udruženja hidroenergija je objašnjavao zašto se ne smije zabraniti daljnja izgradnja mini hidroelektrana.

"Svjesni smo kršenja stavki iz ekoloških dozvola"

- Naše udruženje okuplja više od 100 kompanija koje su investirale više od 500 miliona KM u izgradnju mini hidroelektrana i otvorili 5.000 radnih mjesta. Naime, jedno radno mjesto vuče 100.000 KM investicije. Pozdravljamo odluku ovog Doma koji nije dozvolio da se donese zaključak o zabrani gradnje malih hidroelektrana, a što je donio Zastupnički dom FBiH u junu 2020. godine. Udruženje polaže nadu u vašu razboritost i da ćete odbaciti svaku mogućnost zabrane gradnje malih hidroelektrana. Podsjećam, svaka mala hidroelektrana se nakon 30 godina eksploatacije vraća Federaciji BiH. Svjesni smo da je bilo kršenja stavki iz ekoloških dozvola, i stoga pozivamo inspekcije na rigorozno kažnjavanje takvih. Nećemo valjda kažnjavati sve učesnike u saobraćaju ako je jedan prošao kroz crveno - kazao je Jerlagić.

On je rekao kako nema zabrane izgradnje mini hidroelektrana u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Italiji, a gdje je do sada izgrađeno više od 21.000 malih hidroelektrana.

- Lijela je usporedba sa Austrijom, Švicarskom, ali oni imaju efikasnije sisteme, Boga mi i sankcionisanje. Šta mi ostavljamo našoj djeci? Postoji li dokument koliko od dosadašnjeg broja izgrađenih malih hidroelektrana nije ispoštovalo mjere, da li su kažnjeni zbog toga i koliki je njihov utjecaj na eko sisteme? Dobro analizirajmo šta jedna mini HE donosi a šta odnosi. Veliki sam protivnik gradnje mini HE u Bosni i Hercegovini - rekao je delegat Damir Marjanović.

Govorila je i delegatkinja Vesna Saradžić.

"Na Neretvici je odbranjena država" 

- Zakon o zabrani mini hidroelektrana tretira važnu materiju. Neozbiljno je od premijera, resornog ministra da nisu ovdje danas. Sve ove godine obilježene su tranzicijom tokom koje su uništene mnoge fabrike, i sada je na red došao životni prostor, prirodna dobra, i ljudi su natjerani da to brane. Planirano je da se za 10 godina izgradi još 500 novih mini hidroelektrana, a sada ih ima 119. Mjera je potrebna u svemu. Kada je u pitanju ova oblast, profit je nadvladao. Za mene nema dileme, što se tiče ovog zakona. Govorit ću o konkretnom primjeru. Dolazim iz općine Konjic gdje je poznato sve o gradnji mini elektrana na Neretvici. Direktor Elektroprivrede BiH je tokom gostovanja na jednoj od televizija rekao da je u Neretvici srušena država!? Ja smatram da je odbranjena uprkos silnoj netransparentnoti i neregularosti kada je riječ o dobianju dozvola i početku gradnje. Mještani su odbranili državu, jer se uime države krenulo u gradnju mini hidroelektrane bez valjane dokumentacije - kazala je Saradžić i dodala:

- Jedan moj kolega je doživio apokaliptičnu situaciju na jednoj do pritoka rijeke Neretve gdje su izgrađene dvije mini HE. On mi priča da je u jedniom trenutku nestalo vode i ribe, žabe, zmije su odjednom ostale na suhom. Kaže da suze nije mogao zadržati. Ne želimo da se to više bilo gdje dogodi.

Delegat Elmedin Konaković je više puta izrazio negodovanje jer sjednici nisu prisustvovali premijer Fadil Novalić i ministar Nermin Džindić.

- Danas imamo pomor ribe i pomor investicije. Termoblok 7 je izgubljena priča, potrošeno je 300 miliona KM, a alternativa u obnovljivim izvorima energije nije ponuđena. Vidjeli smo da je bilo situacija da su načelnici pojedinih općina prodavali na ručkovima dozvole za gradnju mini hidroelektrana, a onda smo viđali ljude koji su svojim tijelima branili devastaciju prirodnog dobra i to mora prestati - rekao je Konaković.

"Šteta je napravljena i prelazi u kataklizmu" 

Govorio je i delegat Aner Žuljević.

- Mi se danas ne nalazimo pred komplikovanom dilemom. Prijedlog u zakonu je prejednostavan. Stvari koje se nalaze kao prijedlog Vlade FBiH je da zaustavimo implementaciju projekata koji su se ovdje pokazali štetnim po okoliš. Prave se zbog profita. Nema razloga da egzistiraju. Rijeke su Bogom dane i imamo obavezu prema generacijama koje dolaze. Šteta je napravljena i prelazi u kataklizmu. To je ubrbicid, biocid. Mi imamo alternative u tehnologijama koje su isplativije i bolje. Kakva je teza da čistimo zrak i zagađujemo vodu. Ušli smo u sistem Danteovog pakla. Da se ovdje poštuju ekološki standardi, u nas mini HE ne bi ni bilo - kazao je Žuljević.

Šef Kluba delegata Bošnjaka u Domu naroda FBiH kaže da daju punu podršku nacrtu zakona.

- Žao mi je što se nakon Jergalića na sjednici nije niko obratio uime koalicije za zaštitu rijeka u BiH. Kao odgovorni prestavnici građana u BiH ne smijemo ni razmišljati da podlegnemo bilo kakvom i bilo čijem pritisku. Moramo štititi interes države, zajednice. Moramo naći mjeru stvari, a to znači da imamo vjerodostojne analize, a ne da pojedini iz svojih interesa usmjeravaju našu svijest i odluku. U odsustvu prostornog plana FBiH događa se zloupotreba prostora. Mi instaliramo pogrebna preduzeća za naše rijeke. Koncesije se prodaju i preprodaju - rekao je Duvnjak.

Po završetku rasprave Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, kojim treba stvoriti zakonske pretpostavke za zabranu izdavanja energetskih dozvola za gradnju malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Nacrt je upućen u javnu raspravu i odlučeno da o njemu treba da daju mišljenja i kantonalni nivoi.