Nakon što su utvrdili poteškoće pri teljenju, duvanjski veterinari pristupili su obavljanju carskog reza kod krave za koju je ustanovljeno da u tijelu nosi dvoglavo mladunče. Zbog urođene anomalije, mladunče je tokom dana uginulo.

Ovakav slučaj duvanjski veterinari imali su i davne 1978. godine u Roškom Polju kada je pri teljenu buše krave pomagao dr. Drago Krišto.

Iako u penziji, dr. Krišto je sa svojim kolegama pristupio i jučerašnjoj operaciji koja se obavljala na porodičnoj farmi u vlasništvu Stipe Ćurića Idalova u Prisoju, a u njegovom timu bili su još i dr. Jozo Jurčević - Đođa, dr. Azra Malanović, te Zrinka Jurič, mlada studentica veterine u Zagrebu.

U stručnoj literaturi se navodi da se carskom rezu kod krava pristupa u hitnim slučajevima kada je ugrožen život životinje i kada joj se želi pomoći pri teljenju. Spomenuta operacija se može obavljati u uvjetima obične farme, a postotak pozitivnih ishoda je vrlo visok za obje životinje.

- U ovom slučaju to se nije dogodilo, a razlog tome je najvjerovatnije prirođena anomalija mladunčeta, kazao je za Tomislavcity dr. Jozo Jurčević - Đođa.