- Prema evidenciji ukupnog duga koje vodi ministarstvo finansija RS-a, stanje duga javnih preduzeća, kao dio ukupnog duga RS-a, prema preliminarnim podacima na dan 31. decembar 2020. godine, iznosi 982,5 miliona КM. Od toga dug javnih preduzeća kojima upravlja Vlada RS-a iznosi 955,7 miliona KM - naveli su iz Ministarstva finansija RS-a u odgovoru na zastupničko pitanje, a koje je dostavljeno Narodnoj skupštini RS-a.

Uvidom u dugovanja javnih preduzeća kojima upravlja entitetska Vlada, vidljivo je da se više od polovine odnosi na Autoputeve RS-a i to 493,3 miliona KM.

Nadalje, dug JP Elektroprivreda RS-a iznosi 291,9 miliona KM, zatim Željeznica 102,2 miliona KM, dok je dug preduzeća Putevi RS-a 68,3 miliona КM.