Ova aktivnost je realizovana nakon uspješno ostvarene saradnje sa vlastima Bangladeša koja se odnosila na postupke utvrđivanja identiteta i izdavanja putnih listova, a koja je intenzivirana tokom posjete predstavnika nadležnih organa Bangladeša Službi u februaru ove godine, saopćeno je iz Službe.

Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo je realizovano prisilno udaljenje, a službenici osiguranja i pratnje Službe ovu osobu će pratiti do Bangladeša, gdje će biti predata nadležnim organima. Državljanin Bangladeša je prije udaljenja bio smješten pod nadzor u Imigracioni centar Službe.

Prisilno udaljenje provedeno je u skladu sa EU standardima i procedurama, s obzirom na to da je Služba za poslove sa strancima u ranijem periodu, jačajuči svoje kapacitete, organizovala obuku za službenike osiguranja i pratnje iz oblasti provođenja prisilnog udaljenja, kako uz podršku FRONTEX-a, tako i uz podršku Joint Coordination Platform (JCP), što će se nastaviti i u narednom periodu.

Imajući u vidu da je efikasno upravljanje migracijama važan preduvjet nastavka evropskog puta Bosne i Hercegovine, Služba za poslove sa strancima će u narednom periodu svoje djelovanje usmjeriti na procese povratka i readmisije kao važnog elementa sveobuhvatne imigracione politike, dodaje se u saopćenju.