Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom osudilo je Maksima Božića na šest i Edina Hastora na tri godine zatvora za krivično djelo terorizam.

Žalbe branilaca optuženih Božića i Hastora izjavljene protiv prvostepene presude Suda BiH odbijene su kao neosnovane, dok je žalba Tužilaštva BiH uvažena te je presuda preinačena u dijelu koji se odnosi na izrečenu krivičnopravnu sankciju.

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 4. jula ove godine, optuženima je za krivično djelo terorizam iz člana 201. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. KZ BiH izrečena kazna zatvora i to optuženom Božiću u trajanju od četiri godine, a optuženom Hastoru kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci.