- Vlada Federacije je dala saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za ovu godinu za 4,8 posto. To znači da osobe koje ove godine ostvaruju penziju, stječu status penzionera u ovoj godini, imat će vrijednost boda od 16,35 KM. Ovo je za nove penzionere.

Redovno usklađivanje je u skladu sa nedavno donesenim izmjenama Zakona o PIO-u. Očekuje se da će redovno i vanredno usklađivanje u ovoj godini biti u iznosu većem od 10 posto. A koliko će zapravo biti, čekamo zvanične podatke Federalnog zavoda za statistiku - rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Drljača.

Kontaktirali smo potom Zijada Krnjića, direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

- Ovo je vrijednost boda za utvrđivanje penzija osobama koje se penzionišu u 2022. godinu. Njima će biti veći bod nego što je bio u 2021. godini i iznosi 16,35 KM. Vjerovatno da će iduće sedmice Vlada FBiH potvrditi ono što u Zakonu o PIO  stoji, utvrditi usklađivanje penzija prije 1.1.2022. godine, a ove prve se tek utvrđuju - rekao nam je Krnjić.